Foreningen

Denne del af hjemmesiden udgør den formelle del vedrørende formål, vedtægter og generalforsamlinger.

Formål og vedtægter

Foreningen til Bagstiens vedligeholdelse blev stiftet den 8. maj kl. 7 om morgenen i 1934. Det skyldtes et kommunalt påbud om at stiarealet skulle vedligeholdes i fællesskab:

Påbud om vedligeholdelse af stiarealet

Foreningsens vedtægter findes her: Vedtægter for bagstiforeningen

Følgende deklarationer er lyst på ejendommene: Deklarationer

Referater

Herunder findes links til referater fra foreningens generalforsamlinger i perioden 1970 frem til i dag.

2021-

2010-2020

2000-2009

1990-1999

1980-1989

1970-1979

Protokoller (1933-1973)

I perioden 1933-1973 blev der ført protokol over foreningens virke.