Foreningen til Bagstiens Vedligeholdelse

HUSK:

Bagsti-oprydning nu på søndag

Søndag 22/4-2018 kl 12:00 – i år med efterfølgende frokost/grill Den traditionsrige og hyggelige oprydningsdag vil finde sted søndag den 22 april 2018 fra kl 12:00.

Arbejdet vil bestå af forefaldende arbejde: Forårsoprydning, fejning, mm. Hække og træer som rager ud over –og som er til gene for færdsel på bagstien, vil kunne risikere at blive beskåret. Så også af den grund opfordres alle til at være til stede for at sikre at beskæringen sker efter deres ønske.

Efter oprydningen vil der være tændt op i grillen med pølser og gode bøffer mm.

Af samme årsag bedes du/I melde tilbage om I deltager i frokosten.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Foreningen til Bagstiens vedligeholdelse.

Valg af fjernssyns kanaler Webmasteren blev noget forbavset over at se en flot glittet brochure fra youSee - hvor der blev henvist til foreningens hjemmeside (nemlig den du kigger på nu). Hjemmesiden her bliver dog nok ikke opdateret før efter påske. Hvis man meget gerne vil i gang inden da med "Bland selv pakker", så kan man jo forsøge at kontakte Ole.

Nyeste beboerliste Klik for at downloade: Beboerliste 2017-04-19.pdf

Referat fra generalforsamlingen 2017: Generalforsamling 2017.pdf

Bestyrelsen 2017-2018:

Datoer i 2018:

*Forårsrengøring 22/4-2018 kl 12:00

*BAGSTIFEST 18/8-2018

*Oprydning og generalforsamling 25/11-2018 (hos Ebbe og Elin)

Festudvalget til Bagstifesten 2018 består af: