Kloakker

Her findes information om kloakker ved C.N. Petersens Vej og N. Jespersens Vej.

Her er en generel artikel om vedligehold af kloakker: Artikkel om vedligehold af kloakker

Links til kort over placering af afløb:

Frederiksberg Forsyning

Gå ind på følgende link: http://frb-forsyning.dk/Default.aspx?ID=1948

Her kan man se alt som er noteret på ejendommene. Det er nødvendigt at bruge følgende stavemåde for at ramme husene:

C.N. Petersens Vej N. Jespersens Vej

Frederiksberg Kommune

Ledningsoplysninger til gravetilladelser og projektering
Ledningsoplysninger til gravetilladelser og projektering.

http://www.frederiksberg.dk/Borger/Bolig-og-byggeri-for-borgere/Byggeri/Byggesagsarkiv-og-tegninger.aspx

Du kan få ledningsoplysninger om gas, vand, fjernvarme og kloak på offentlige veje på Frederiksberg ved personligt fremmøde hos:

GIS og Dokumentationsafdelingen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Tlf. 38 18 50 00 gis@frb-forsyning.dk